Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce

tel: 13 446 02 21, 13 446 02 94, 13 44602 49,

fax: 13 446 02 58